Bejegyzés

Az újkori gondolkodók arra törekedtek, hogy találjanak egy az antik és a skolasztikus tradíciótól független tudományos és filozófiai módszert. Ezt a módszert elsőként a természettudományok kezdték el kidolgozni, majd a filozófusok mint deduktív és induktív megismerési módokat vezették be gondolati rendszereikbe.