Bejegyzés

Immanuel Kant (1724–1804) kriticizmusának alaptétele a Sapere aude!, azaz „Legyen bátorságod saját értelmedet használni!” (Horatius nyomán). Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Ezeket az alapkérdéseket Kant egyetlen kérdésben sűríti: Mi az ember?