Odüsszeusz

Odüsszeusz nemcsak a saját erejéből élő embert, hanem a tiszta emberit, a lélek megmentésének paradigmáját is megjeleníti. Odüsszeusz utazása az élet 12 stádiumát hordozza, amely mindegyikében a létért folyik a harc, azaz a tét a halál, megsemmisülés vagy a túlélés. A belső szellemi fejlődés a lélek megmentése, a lélek próbatétele. A veszteség az önmagáért való nyereség. Odüsszeusz mindent elveszített, és ezáltal önmagát mint szabad individualitást nyerte el. Odüsszeusz a furfangos, aki a világot gondolkodás révén ragadja meg és szeretetben fogja át. Azáltal válik furfangossá, hogy ezt az értékes adományt csupán önmaga szolgálatába állítja. A gondolat ereje, az én, a beleérző képesség és a szeretet ereje, mindez a lélek megmentésének a szolgálatában áll. Vajon az ember miben tapasztalja meg emberként, a maga valóságában önmagát? Miként éli meg ezt a tapasztalatot? Az emlékezésben. Az emlékezés, az ember benső lénye, őslényegisége, amelyet a víz szimbolizál. Pénelopé, Odüsszeusz lelke, az önmagához való hűség. Mindaz, amit ő elér, nyomot hagy, megjegyzésre és feljegyzésre kerül, összefonva szövetté válik, amely éjszaka felbomlik. A tévutak, a bolyongások a tengeren azt is jelentik, Odüsszeusz a vizet szellemi értelemben ismeri meg. A bolyongás értelme és célja a szabad individuális tudat.  Ezzel igazolást nyer Odüsszeusz hazájába való visszatérése. Kifeszíti az íját, hogy Ithakában az ellenséget, felesége kérőit megölhesse, vagyis mindazt, ami új lényének nem felel meg, azt megsemmisíthesse. Ebben mutatkozik meg a tulajdonképpeni emberi dilemma: hogyan viszonyulok földi emberként a szellemi-morális értékekhez?

Konsztantinosz P. Kavafisz: Ithaka

Ha majd elindulsz Ithaka felé,

Válaszd hozzá a leghosszabb utat,

Mely csupa kaland és felfedezés

————————————

Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út,

Hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten

Az út aratásával gazdagon,

S ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad.

Neki köszönd a szép utazást,

Mit nélküle sosem tehettél volna meg,

Hát mi mást várhattál volna Ithakától?

————————————

Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is

A szerzett tudásból s tapasztalatból

Máris megtudhatod, mit jelent Ithaka. (Ford. Somlyó György)