Filozófiai blog

A nyolcas szám az értékek számrendszerében az intellektus, az értelem, az emberi szellem szimbóluma.

A gondolkodás, a nyugati filozófia, valamint az érzelmek, a szív, azaz a keleti életbölcsességek szintézisének legpregnánsabb példája a budapesti Filozófia kertje. Wágner Nándor (1922–1997) szobrász ajándékozta a magyar fővárosnak a nyolc szoborból álló kompozíciót.

Karl Jaspers (1883–1969) pszichiáter és filozófus. A pszichológia útján jutott el filozófiai kérdésekig és a tulajdonképpeni filozófiáig. Jaspers a filozófiát a tudománnyal, művészettel és a vallással szemben határozza meg.

Ernst von Feuchtersleben (1806–1849) osztrák orvos, költő, esszéíró, egyik megalapítója az életmód orvosi tanácsadásának és a pszichoszomatikus gyógyászatnak.

Immanuel Kant (1724–1804) kriticizmusának alaptétele a Sapere aude!, azaz „Legyen bátorságod saját értelmedet használni!” (Horatius nyomán). Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Ezeket az alapkérdéseket Kant egyetlen kérdésben sűríti: Mi az ember?

This post is also available in: német