Filozófiai blog

A kitűzött céljaink alkotják életünk tartalmát. A célok a fejben születnek meg. De mi az, ami a szívet mozgatja, ami érzelmi rezgést, rezonanciát vált ki? Az elvárások meghaladása hozza el azt a többletet, amely szikrát csihol, és a tüzet feléleszti.

Ha a megismerés dialektikus útját követjük főként Hérakleitosz, Hegel és Helm Stierlin nyomdokain haladva, akkor egyrészt a kettősség, az ellentétesség mint az emberi létezés legalapvetőbb törvénye, másrészt az egymást feltételező ellentétek egységet és egészet alkotó képe rajzolódik ki.

Számtalan -lógiát ismerünk, mint pl. biológiát, szociológiát stb. Ezekben a szóösszetételekben a logosz a tudományt jelent. Ismert még a logika, a logikus, azaz evidens, illetve valószínű.

Odüsszeusz nemcsak a saját erejéből élő embert, hanem a tiszta emberit, a lélek megmentésének paradigmáját is megjeleníti. Odüsszeusz utazása az élet 12 stádiumát hordozza, amely mindegyikében a létért folyik a harc, azaz a tét a halál, megsemmisülés vagy a túlélés.

A víz nem hordozza magában az élőlény jellegzetességét, viszont víz nélkül nincs élet. A víz a mindent magába foglaló, univerzális és meghatározható ősanyai elem.

This post is also available in: német