Bejegyzések tőle

Az újkor filozófiája

Az újkori gondolkodók arra törekedtek, hogy találjanak egy az antik és a skolasztikus tradíciótól független tudományos és filozófiai módszert. Ezt a módszert elsőként a természettudományok kezdték el kidolgozni, majd a filozófusok mint deduktív és induktív megismerési módokat vezették be gondolati rendszereikbe.

A középkor bölcselete

Hildegard von Bingen (1098–1178) bencés apátnő, orvos, segítő, tanácsadó, zeneszerző. Életelve az Ora et labora et lege, Deus adest sine mora! azaz Imádkozz, dolgozz és olvass, Isten jelen van (Isten segít késedelem nélkül)! Orvosi-természetgyógyászati írásai új dimenziót adtak az örök érvénnyel bíró gyógyító táplálkozástannak.

Mítosz – Logosz

A filozófiai gondolkodás előtti képi-misztériumi világélmény az antik Görögországban különösen négy helyenhez kapcsolódik. Ezek Epheszosz – Szamotrak – Eleuszisz – Delphoi. Ez utóbbiban található Apollón isten temploma, amely az i. e. 8. században épült.