Bejegyzések tőle

Az egész és a részek viszonya

Ha a megismerés dialektikus útját követjük főként Hérakleitosz, Hegel és Helm Stierlin nyomdokain haladva, akkor egyrészt a kettősség, az ellentétesség mint az emberi létezés legalapvetőbb törvénye, másrészt az egymást feltételező ellentétek egységet és egészet alkotó képe rajzolódik ki.

Odüsszeusz

Odüsszeusz nemcsak a saját erejéből élő embert, hanem a tiszta emberit, a lélek megmentésének paradigmáját is megjeleníti. Odüsszeusz utazása az élet 12 stádiumát hordozza, amely mindegyikében a létért folyik a harc, azaz a tét a halál, megsemmisülés vagy a túlélés.

Filozófia kertje Budapesten

A gondolkodás, a nyugati filozófia, valamint az érzelmek, a szív, azaz a keleti életbölcsességek szintézisének legpregnánsabb példája a budapesti Filozófia kertje. Wágner Nándor (1922–1997) szobrász ajándékozta a magyar fővárosnak a nyolc szoborból álló kompozíciót.

A német idealizmus

Immanuel Kant (1724–1804) kriticizmusának alaptétele a Sapere aude!, azaz „Legyen bátorságod saját értelmedet használni!” (Horatius nyomán). Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Ezeket az alapkérdéseket Kant egyetlen kérdésben sűríti: Mi az ember?