A nyolcas szám

A nyolcas szám az értékek számrendszerében az intellektus, az értelem, az emberi szellem szimbóluma. A nyolcas mint szent szám a megújulást szimbolizálja. Noá bárkájában nyolc ember volt, akik a Földet benépesítették. A nyolcas valamennyi ellentétet összefogja, és a lehetőségek is benne nyilvánulnak meg. A nyolcas dupla formájában látható a meghatározó mint tézis és az ellentmondó mint antitézis: ezek az élet folyamatos jellemzői.

A nyolcas a kétszer négy, e szám képe a dupla négyzet. A nyolc ősmagyar kori szó eredeti jelentése csomó, nyaláb, köteg. A „nekem nyolc”, azaz „mindegy” jelentésű szólásban, amelynek eredete a szám grafikai jelével függ össze: felül is és alul is karika, tehát ugyanaz.

A fekvő nyolcas a végtelenség jele, amely pedagógiai-gyógypedagógiai jelentéssel is bír. E forma, a lemniszkáta gyakorlása mozgással, illetve rajzolással egyensúlyba hoz és harmonizál. A nyolcas a gyógyulás, a megújulás és a teremtés erejének a szimbóluma. Ez jelenik meg a keresztény keresztelőmedence, valamint a szószék nyolcszögletes formájában. A kínai kultúrában is szent szám a nyolcas. Az olimpiai játékok Pekingben 2008. 08. 8. 8:08 – kor kezdődtek el.