A kitűzött céljaink alkotják életünk tartalmát. A célok a fejben születnek meg. De mi az, ami a szívet mozgatja, ami érzelmi rezgést, rezonanciát vált ki? Az elvárások meghaladása hozza el azt a többletet, amely szikrát csihol, és a tüzet feléleszti.

Ha a megismerés dialektikus útját követjük főként Hérakleitosz, Hegel és Helm Stierlin nyomdokain haladva, akkor egyrészt a kettősség, az ellentétesség mint az emberi létezés legalapvetőbb törvénye, másrészt az egymást feltételező ellentétek egységet és egészet alkotó képe rajzolódik ki.

Számtalan -lógiát ismerünk, mint pl. biológiát, szociológiát stb. Ezekben a szóösszetételekben a logosz a tudományt jelent. Ismert még a logika, a logikus, azaz evidens, illetve valószínű.

Odüsszeusz nemcsak a saját erejéből élő embert, hanem a tiszta emberit, a lélek megmentésének paradigmáját is megjeleníti. Odüsszeusz utazása az élet 12 stádiumát hordozza, amely mindegyikében a létért folyik a harc, azaz a tét a halál, megsemmisülés vagy a túlélés.

A víz nem hordozza magában az élőlény jellegzetességét, viszont víz nélkül nincs élet. A víz a mindent magába foglaló, univerzális és meghatározható ősanyai elem.

A nyolcas szám az értékek számrendszerében az intellektus, az értelem, az emberi szellem szimbóluma.

A gondolkodás, a nyugati filozófia, valamint az érzelmek, a szív, azaz a keleti életbölcsességek szintézisének legpregnánsabb példája a budapesti Filozófia kertje. Wágner Nándor (1922–1997) szobrász ajándékozta a magyar fővárosnak a nyolc szoborból álló kompozíciót.

Karl Jaspers (1883–1969) pszichiáter és filozófus. A pszichológia útján jutott el filozófiai kérdésekig és a tulajdonképpeni filozófiáig. Jaspers a filozófiát a tudománnyal, művészettel és a vallással szemben határozza meg.

Ernst von Feuchtersleben (1806–1849) osztrák orvos, költő, esszéíró, egyik megalapítója az életmód orvosi tanácsadásának és a pszichoszomatikus gyógyászatnak.

Immanuel Kant (1724–1804) kriticizmusának alaptétele a Sapere aude!, azaz „Legyen bátorságod saját értelmedet használni!” (Horatius nyomán). Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Ezeket az alapkérdéseket Kant egyetlen kérdésben sűríti: Mi az ember?